Kuidas testi läbi viiakse

Kuidas testi läbi viiakse

Geenitesti FiguraGen müüb OÜ Figuurisõbrad, geneetiline analüüs teostatakse Eesti diagnostikalaboris. Geenitesti läbiviimiseks on vaja saata proovimaterjal laborisse. Proovimaterjaliks on suu limaskesta kaapeproov, selle võtmise ja saatmise juhendi leiate ümbrikust.