Kas tervislik toit on keskkonnasäästllik?

Kas tervislik toit on keskkonnasäästllik?

Dr Macdiarmid , Rowett`i Instituudist (Aberdeen) avaldas toitumisteaduse ühingu ajakirjas arutelu sellest, et kas võime saada tervislikku toitu ka nii, et oleme keskkonnasäästlikud. Kahjuks need asjad ei käi sageli koos.

Kasvuhoonegaaside emission, mis toob kliimamuutuse, on suures osas (20-30%) pärit loomsest toidust – liha ja piimatootmisest. Toitumise muutmine loomsete toiduainete söömise vähendamisega võib aidata kaasa keskkonna tervenemisele. Energiat saab vähem, kuid see soodustab tervisliku kehakaalu hoidmist.

Liha tarnimise piiramisele on vastuseis. Taimetoit ei rahulda energiavajadust, kuna taimedes ei ole, eriti meestele, piisavalt valku. Peale selle on üldlevinud tendents valguga liialdada. Loomne valk maitseb enamusele inimestest. See võib olla vastukaaluks madala süsiveskutehulgaga dieetide populaarsusele

Tootja arusaamine toidutootmise mõjust keskkonnale ei ole alati piisav. Keskkonna vaatenurgast on uuringuid, kus on näidatud, et liha hulga vähendmine ei too kaasa keskkonna paranemist. Näiteks kui liha asendada puuviljadega ja juurviljadega ning hoida päevast kaloraazi normis, on samuti oht keskkonnale. Farmide eripära, geograafiline piirkond, transpordiviisid – kõik muudavad toidutootmise ja loomse toidu mõju keskkonnale.

Toitelisest vaatenurgast tuleb toitumist vaadata kogu dieedi kontekstis, nagu näiteks piimatoodete mõju kaltsiumi imendumisele. Keskendudes ainult toiduenergia hulgale ei ole võimalik vähendada kasvuhoonegaase. Näiteks kui vähendada toidu süsivesikute hulka ja suurendada liha ning piimatoodete tootmist, ei ole võimalik seda efekti piirata.

Teiselt poolt kala peetakse tervislikuks omega-3 rasvhapete sisalduse tõttu. Kuid ülekalastamine kujutab tõsist ohtu praegusele kalade kooslusele. Teine näide on madala rasvasusega tooted, kusjuures aga eemaldatud rasva ei suudeta kasutada.

Seega ongi komplitseeritud küsimus – kuidas anda tervislikku toitu ja säästa samal ajal keskkonda. Sellele vastuse leidmiseks on vaja ka komplitseeritult läheneda. Ei ole tegemist ainult probleemse ülekaaluga, vaid ka oluliste kliima muutustega, keskkonnasäästlikkusega koos tervisliku toitumisega. See küsimus on muutunud väga aktuaalseks - kuidas toituda tervislikult ja samas vältida kasvuhoonegaaside liigset teket. Toidu tootmine mõjutab kliimat, kuid tootjad ei oska midagi ette võtta, neil on selles osas teadmistest puudus.

Allikas: Macdiarmid JI., Is a healthy diet an environmentally sustainable diet?, Proceedings of the Nutrition Society (2013), 72, 13-20.

 

veel figuurisõbralikke nippe ...